Den otevřených dveří 29. 11. 2017

20 listopadu, 2017 1:08 pm

Vážení rodiče, dne 29. 11. 2017 pořádáme náš letošní první Den otevřených dveří. Jak v únoru, tak v březnu 2018 budeme pořádat ještě další Dny otevřených dveří.

Rádi Vás uvítáme v čase od 8:00 do 12:30 ve všech třídách a prostorách školy, kam lze nahlédnout.

Vstupovat do školy můžete při Dni otevřených dveří pouze hlavním vchodem, Kamenačky 4. Důvodem je bezpečnost žáků ve škole. Uvnitř školy Vám bude přidělen průvodce, který Vás nasměruje do těch míst, které chcete vidět.

Den otevřených dveří se netýká technických prostorů školy a školní jídelny, kam nelze vstupovat, lze do ní jen nahlížet a to ještě tak, aby to nebránilo plynulosti vydávání stravy. Nahlížet můžete během vyučování i do tělocvičny.

Během vyučovacích hodin můžete být ve třídách, ale prosíme Vás o ztišení a klidný pobyt, aby děti nebyly při vyučování rušeny.

Fotografovat a natáčet videozáznamy nebude během Dne otevřených dveří možné, musíme dodržet platnou legislativu. Pokud bude v ulicích morko nebo blátivo, prosíme Vás, zvažte možnost přezutí bot ve třídách.

Těšíme se na Vás, doufáme, že se Vám bude u nás ve škole líbit.