Děkujeme za materiál do dílen!

11 ledna, 2022 12:47 pm

MZŠ Kamenačky chce vyjádřit poděkování p. Schmidtovi za poskytnutí materiálu k výuce pracovních činností, přesněji dílen. Darováním několika dřevěných palet získala škola materiál, který se žákům podařilo obrobit do formy uvedené na obrázcích. Dostatek materiálu je velmi důležitý zejména při práci méně technicky zdatných žáků, kteří se nemusí bát případného neúspěchu. 
Nejzdařilejší výrobky můžete vidět na přiložených fotografiích.

Děkujeme za tuto podporu, díky níž můžeme poskytovat kvalitnější praktické vzdělání.