Adaptační kurz 6. tříd

14 září, 2017 2:21 pm

Dne 5.9.2017 se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního programu v Mariánském údolí. Program byl koncipován tak, aby se žáci seznámili, poté dohromady splnili několik úkolů zaměřených na spolupráci a v závěru se sami podíleli na tvorbě vhodného studijního klima ve třídě. Obecně lze říci, že při nenáročných fyzických aktivitách dostali žáci možnost navázat nová přátelství.

Jedním z vrcholů celého programu byla volba předsedy třídy a dalších pozic ve školní samosprávě. Dále stojí za zmínku, že se žáci seznámili se školním řádem a hlavně si stanovili pravidla komunikace ve třídě. Z pohledu vedoucích kurzu to bylo velmi příjemné dopoledne a děkujeme za rychlou a efektivní spolupráci s rodiči.