1. Ponožkový bál

16 února, 2019 5:42 pm

Dne 7.2.2019 uspořádal žákovský parlament první větší akci. Premiéru si odbyl ponožkový bál.
Byl to odpolední program v tělocvičně, DJ pouštěla písničky převážně moderního rytmu. Od začátku do konce byl připraven program se závěrečným vyhodnocením nejhezčích ponožek. Každý kdo se zúčastnil soutěže, už jen svojí účastí získal body do celoškolního poháru.
Celé akce se zúčastnilo 53 dětí, což považuji za velmi podařené číslo. Věkově převažoval spíše druhý stupeň.
Do budoucna plánujeme další akce podobného druhu.
Členům parlamentu a všem, kdo přiložili ruku k dílu patří velké díky.
Stejně tak věřím, že se akce líbila i samotným návštěvníkům, takže se opět shledáme příště. Minimálně na barevných dnech. ;)