Sběr Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či Žádostí o odklad povinné školní docházky bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

Požadované dokumenty v zalepené obálce vhoďte do schránky naší školy vedle hlavního vchodu do školy  nebo zašlete poštou. Obálku označte slovem „Zápis“. O přijetí žádosti budete informováni mailem, výjimečně sms.

Více informací zde.