V lednu se ve třídě 2.B uskutečnilo třídní kolo recitační soutěže. Děti si připravily básně dle svého výběru. Naučily se je buď zpaměti nebo číst s přednesem. Všechny děti za svou odvahu recitovat před spolužáky získaly diplom a sladkou odměnu.