Zrušení třídních schůzek a voleb do školské rady

5 listopadu, 2020 12:39 pm

Vážení rodiče,

původně naplánované třídní schůzky, které se měly uskutečnit v úterý 10. 11. 2020, ruším. Pokud potřebujete mluvit s některým z našich učitelů, domluvte si s ním přes Bakaláře schůzku v MS Teams.

Dále ruším volby do školské rady, které měly proběhnout na listopadových třídních schůzkách. Náš volební řád školské rady neumožňuje elektronické hlasování.  Volby proběhnou pravděpodobně až na lednových třídních schůzkách. Pokud máte zájem pracovat ve školské radě, prosím, kontaktujte mě. Více informací k volbám do školské rady a její činnosti najdete na našich webových stránkách.

Bohužel ve čtvrtek 12. 11.  neproběhne ani plánovaný den otevřených dveří

Pevné zdraví a optimismus do dalších dnů přeje
Martina Zavřelová
ředitelka školy