ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE BLÍŽÍ!

18 dubna, 2018 1:58 pm

Zápis proběhne
20. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hod
21. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 hod

Využijte ELEKTRONICKOU ŽÁDOST na
https://zapisdozs.brno.czPo přihlášení si rezervujte daný termín zápisu na naši školu (den a hodinu). Při využití rezervačního systému nebudete muset dlouho čekat. Vyberte si den a hodinu, která Vám vyhovuje.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018.

Je možné zapsat i děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2018. Podmínkou je doporučení z PPP (narození do 31.12.2012) nebo doporučení PPP a vyjádření pediatra (narození po 31.12.2012).

CO S SEBOU K ZÁPISU?

 • Číslo žádosti (identifikátor, který získáte po přihlášení na https://zapisdozs.brno.cz)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz rodičů
 • Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti. U cizinců jsou to dokumenty o pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Zprávu dětského lékaře
 • Zprávu z PPP / SPC
 • Číslo žádosti (identifikátor, který získáte po přihlášení na https://zapisdozs.brno.cz)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz rodičů

Pokud nevyužijete https://zapisdozs.brno.cz, budete elektronicky zapsáni v naší škole a vyčkáte na pořadí.

Naše škola mimo jiné nabízí:

 • nově angličtinu od první třídy
 • druhý cizí jazyk od třídy šesté
 • lyžařský kurz na prvním i druhém stupni školy
 • školy v přírodě, výlety, vodácký kurz
 • jednu počítačovou učebnu v provozu, druhou projektujeme
 • sedm učeben s interaktivní tabulí, dataprojektory ve všech osmnácti učebnách
 • kvalitní wi-fi síť
 • elektronickou žákovskou knížku
 • nové moderní hřiště a rekonstruovanou tělocvičnu
 • fungující školní dílny a kuchyňku
 • výstavní galerie na chodbách školy
 • vystoupení a akce v Dělnické domě naproti přes ulici
 • výhody menší školy
 • velká část budov je v klidných ulicích
 • dobrou dopravní obslužnost v rámci MHD
 • a mnohé jiné

Na nový školní rok připravujeme:

Přijďte, těšíme se na Vás.