Zápis dětí do prvního ročníku 2016/2017

21 ledna, 2016 3:00 pm

Vážení rodiče, děkujeme Vám za projevenou důvěru. Po zápisu, který proběhl v níže uvedených termínech oznamujeme, že po zařazení dětí s odkladem povinné školní docházky připravujeme na školní rok 2016/2017 dvě první třídy a místo máme pro 55 dětí.

Termíny a způsob zápisu do prvních tříd

 • pátek 15. ledna 2016 od 14 do 18 hod
 • sobota 16. ledna 2016 od 9 do 12 hod

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dětí s odkladem povinné školní docházky. (školní rok má 12 měsíců – září až srpen včetně)

 • Nemůžete-li se v uvedených termínech z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme termín dodatečného zápisu  v pátek 12. 2. 2016 od 14 do 16 hodin. Nejlépe je se telefonicky domluvit s kanceláří školy.
  Tel. č. 548 426 012 nebo 702 012 044.

Co mohou rodiče čekat při zápisu dítě na naši základní školu:

 • Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do budovy Kamenačky 2.
 • Starší žáci ze druhého stupně se jich ujmou a nasměrují je do odpočinkové místnosti v prvním poschodí. Dítěti bude přiděleno číslo – kolíček s obrázkem. Tím bude určeno pořadí přicházejících.
 • Rodiče i děti mohou odložit kabáty a vyčkají, až si pro ně přijde zapisující učitel prvního stupně.

 • Učitel vyzve rodiče a dítě, podle přiděleného pořadí, aby ho následovali do jedné ze zápisových místností.
 • V zápisové místnosti proběhne klasický zápis, tzn. posouzení školní zralosti dítěte a zapsání údajů do matriky školy a bude jim vytisknuta Žádost o přijetí…
 • Rodiče podepíší Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a této žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude probíhat v dalších třiceti dnech správní řízení o přijetí, či nepřijetí dítěte.
 • NOVINKA – V letošním roce poprvé mají rodiče možnost dítě přihlásit k zápisu elektronicky. Je výhodné tak udělat doma, v klidu. Pro školu ovšem z toho vyplývá povinnost, že každé dítě musí být přihlášeno v elektronickém systému OŠMT MMB.
  https://zapisdozs.brno.cz
 • Elektronické přihlášky OŠMT MMB přijímáme do systému od 12. 1. 2016. Po Vašem vyplnění zůstávají v tomto systému, nic nemusíte tisknout.
 • Pokud nevyplníte el. přihlášku doma, bude s Vámi vyplněna při čekání na zápis. Přítomní pracovníci Vám pomohou.
 • Při odchodu dostane dítě malý dárek a rodiče písemné pokyny.
 • Pod registračním číslem bude ve správní lhůtě uvedeno rozhodnutí o přijetí a zveřejněno na úřední desce a na stránkách školy.

 

https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-brno-kamenacky-35914-prispevkova-organizace