Zápis dětí do prvního ročníku 2016/2017 – elektronická podpora

17 prosince, 2015 10:50 am

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru. Po zápisu, který již proběhl oznamujeme, že po zařazení dětí s odkladem povinné školní docházky připravujeme na školní rok 2016/2017 dvě první třídy a místo máme pro 55 dětí.

Vážení rodiče, letošním systém elektronické podpory zápisu, který zprovozňuje OŠMT MMB nenahrazuje zápis jako takový. Uvedený systém pouze upřesňuje počty dětí, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy a počty dětí opravdu přicházející k zápisu. V žádném případě není náhradou zápisu, jen jeho vylepšením.
Pokud Vaše děti přicházejí k zápisu poprvé, vyplňte prosím elektronicky na webových stránkách přihlášku. Můžete ji i vytisknout, ale nemusíte. Můžete ji i přinést s sebou k zápisu, ale opět nemusíte. Škole ovšem pomůže, že elektronickou přihlášku vyplníte, jinak to budeme muset udělat sami.

Důležitý je dokument, který s Vámi budeme vyhotovovat při zápisu ve škole a který vlastní rukou podepíšete – PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – ZÁPISNÍ LÍSTEK na naši školu. Teprve na jejím základě bude ředitel školy rozhodovat o přijetí Vašeho dítě do první třídy.

Pokud je Vaše dítě již zapsáno a bylo zařazeno ke vzdělávání na naši školu vloni (jen mu bylo odloženo plnění školní docházky o jeden rok), byli bychom ve škole rádi, kdybyste s ním opět přišli. Kvalifikovaní učitelé prvního stupně se podívají, jak se vašemu dítěti daří po roce odkladu a posoudí jeho připravenost ke školnímu vzdělávání. S Vámi si popovídají o všem, co byste v souvislosti se zápisem potřebovali vědět.

Elektronická podpora zápisu se týká také loňských odkladů, protože s vašimi dětmi počítáme jako s budoucími prvňáčky. Opět proto prosíme vyplňte elektronickou přihlášku na stránkách http://www.zapisdozs.brno.cz

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dětí s odkladem povinné školní docházky. (školní rok má 12 měsíců – září až srpen včetně)

Doporučuji prohlédnout si ještě tyto odkazy:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyjadreni-msmt-k-tematu-zapisu-deti-do-zs

http://brno.idnes.cz/skoly-v-brne-na-hrane-kapacity-prvnaku-je-hodne-kvuli-babyboomu-pva-/brno-zpravy.aspx?c=A150115_2131394_brno-zpravy_vh

Postupně budeme na webových stránkách školy upřesňovat údaje k zápisu na naši školu. Dále lze získat kvalifikované informace na výše uvedených stránkách (http://www.zapisdozs.brno.cz), které provozuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy magistrátu města Brna.