Záměr pronajmout část střechy

25 června, 2021 4:26 pm

Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s ustanovením § 39 odstavec 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

zveřejňuje po dobu 15 dnů  záměr

pronajmout  část střechy  Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4

Více v příloze zde.