Žákovský parlament na konferenci

21 května, 2018 3:57 pm

Žákovský parlament se pomalu, ale jistě stává součástí naší školy. Jeho smysl je zejména v praktickém vyučování demokracie. Žákovský parlament poskytuje dětem již na základní škole okusit výhody i nevýhody demokracie. Naprosto zásadní zkušenost pro řadu žáků je možnost ovlivnění podoby i atmosféry školy. Pro zdokonalení fungování tohoto nástroje jsem s šesti vybranými zástupci ŽP přijali pozvání na konferenci. Přesněji pozvání konzultačního centra pro žákovské parlamenty v Jihomoravském kraji při ZŠ Masarova. 

Na začátku jsme měli možnost shlédnout vystoupení taneční skupiny fungující v rámci ZŠ Masarova. Poté nás motivoval a inspiroval host David Ulvr (mladý delegát v OSN). V návaznosti na jeho řeč následovaly workshopy, kde si pedagogové vyměňovali zkušenosti a děti si zkoušeli různé techniky jak zlepšit práci vlastní nebo celého parlamentu. Po závěrečné prezentaci výstupů z workshopů jsme měli ještě možnost neformálního setkání, které volně přešlo v ukončení konference.
Z celou akci děkujeme vedení i zaměstnancům ZŠ Masarova a rovněž starostovi MČ Líšeň magistru Břetislavu Štefanovi.
Konferenci hodnotím jako podmětnou, která přinesla mnoho nových inspirativních nápadů, které můžeme později využít. 


S pozdravem
Martin Holomek