Základní informace o školní družině

3 srpna, 2022 12:02 pm

 Školní družina MZŠ Kamenačky Brno je v provozu ráno od 6:15 do 7:35 hod. Děti ráno vstupují vždy vchodem školní družiny, tj. z ulice Táborská 1, po předchozím přiložení čipu.   RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA ZAHAJUJE PROVOZ 2.9.2022!!
Děti si po skončení vyučování přebírají  vychovatelky ve třídě, popř. je vyučující dovede do školní družiny. Žáci 4 a 5. ročníků přichází do školní družiny sami.
Na oběd chodí děti s vychovatelkami. Vzhledem ke kapacitě jídelny nechodí děti na obědy vždy ihned po skončení vyučování, ale v průběhu další hodiny po výuce. V případě, že si potřebujete své dítě vyzvednout včas, písemně požádejte třídní učitelku doprovod dítěte do jídelny. V tomto případě dítě do školní družiny nejde a vy si dítě vyzvednete u hlavního vchodu z ulice Kamenačky 4.
Po obědě se děti věnují spontánním činnostem nebo programu, které si připravuje vychovatelka v daném oddělení. V době od 14:00 do 15:00 hod následuje obvykle pobyt venku. Vzhledem k tomu, že v tuto dobu organizujeme různé akce v tuto dobu NEVYDÁVÁME!  Rovněž NENÍ MOŽNÉ, v tuto dobu, samostatný odchod dítěte ze školní družiny.  Děti mohou odcházet po obědě kdykoliv do 14:00 hod, následně je možný odchod a vyzvedávání od 15:00 hod do uzavření školní družiny v 17:00 hod. Děkujeme, že děti nevyzvedáváte z družiny a nevyžadujete odchod dětí v době od 14:00 hod do 15:00 hod. 
Naše školní družina má 5 oddělení o celkové kapacitě 150 dětí. Přednostně jsou do školní družiny zařazování děti 1 – 3 ročníků, žáci 4 a 5. ročníků jsou zařazeni do školní družiny v případě, že není naplněna kapacita. Přihláška do školní družiny se podává vždy v měsíci květnu na další školní rok. Platba za školní družinu se hradí ve dvou splátkách (do konce září a následně do konce prosince) na účet školy. Informace o platbě děti obdrží v družinovém deníčku. Deníčky prosím kontrolujte každý den, v případě zprávy z naší strany, tuto prosím potvrďte podpisem. Děkujeme.
Rozdělení oddělení:
  • 1. oddělení           Mgr. Michaela Lusková, vedoucí školní družiny a školního klubu, třída 1.A + část 5.A
  • 2. oddělení           Lenka Procházková, třída 1.B + 5.B
  • 3. oddělení           Eva Dvořáková, třída 3.A + 4.A
  • 4. oddělení           Iveta Musilová, třída 2.A + část 5.A
  • 5. oddělení           Mgr. Jelena Zelinková, třída 3.B + 4.B
Kontakty na vychovatelky:
  • Mgr. Michaela Lusková                                                                       tel. 607 007 617
  • Lenka Procházková, Iveta Musilová, Mgr. Jelena Zelinková      tel. 702 192 917
  • Eva Dvořáková                                                                                      tel. 607 007 619