Záchrana stavby – řešení havarijní situace

18 prosince, 2015 1:13 pm

Stavba hřiště a tělocvičny se posunuje od zastavení prací a ukončení smluvního stavu s bývalými firmami přes záchranu rozestavěných částí k pokračování, na které všichni čekají. Tyto úkony a činnosti má na starosti Odbor investiční magistrátu města Brna.

Na počátku prosince Odbor investiční vybral firmu FIRESTA a ta začala doslova zachraňovat, co se dá. Rozestavěné objekty postupně zazimovává. Tesaři zhotovují střechy s provizorní krytinou, aby do objektů nepršelo a nesněžilo, výkopy okolo budov jsou zasypávány a budovy postupně izolovány.

Osud stavby je nyní také v rukou projektantů, kteří musejí zhodnotit stav stavby, vyjmout z projektu již hotové části a vše nacenit a naprojektovat znovu a samozřejmě pracovníků magistrátu, úřadu městské části a zastupitelů, kteří musejí najít peníze, aby úpravy projektu zaplatili.

Potom už zbývá jen zadat nové výběrové řízení na zhotovitele a stavbu dokončit. Všichni ve škole se na hotová sportoviště těší.

20151216_120354 20151217_082322 20151216_113329 20151216_113413   20151216_11410820151216_11343320151216_113528 20151216_113501 20151216_120346