Výtvarná výchova 5. B  v době lockdownu

11 května, 2021 2:55 pm

Na distanční výuce zůstali žáci od ledna déle než 3 měsíce. Distančně se učily především hlavní předměty, ale i výchovy měly určitý přínos. Když vláda uzavřela úplně všechno a zakázala lidem cestovat mimo okresy, zůstala spousta rodin doma. Děti už vysedávání u počítače přestalo bavit a dobrý námět do výtvarné výchovy byl pro ně velkou výzvou. Každý týden se těšily, až jim pošlu další zajímavý námět a postup, jak mají pracovat. Kreslili jsme předměty, které máme doma, ilustrace k ukázce v Čítance Mach a Šebestová v době ledové, zkoušeli jsme malbu tropických zvířat , koláže,… Děti se seznámily s novým výtvarným stylem OP – ART a jejich práce se jim moc povedly. Když mi každý týden děti poslaly fotografie svých zdařilých prací, měla jsem z toho velkou radost a chuť vymýšlet nové náměty.

                                                                      Jana Francová

Zde je malá ukázka jejich obrázků: