Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

6 listopadu, 2019 2:23 pm

Doplňovací volby do školské rady proběhly v úterý 5. listopadu 2019 během třídních schůzek v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Celkem bylo vhozeno 119 hlasovacích lístků, všechny byly platné.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě se stává

Mgr. Martin Sehnal, který získal 61 hlasů

 Výše jmenovaný kandidát se dnem 5. 11. 2019 stal novým členem školské rady.

Celý zápis z voleb najdete v přiloženém dokumentu:

Výsledky voleb