Výprava dětí do indiánské osady v Daňkovicích

9 června, 2015 12:17 pm

Velký Bůh Manitou proměnil žáky ze tříd 3.A a 3.B na indiánský kmen a tak jsme se při kočování Vysočinou utábořili v lesích kolem Buchtova kopce.

Naším útočištěm se stalo spřátelené území Daňkováků v Selském dvoře, protože jsme potřebovali najít nová loviště. Bylo však třeba prověřit vlastnosti nových odvážných lovců.

A tak malý indiánský potěr prošel zkouškami zručnosti, trpělivosti, rychlosti, přesnosti a vytrvalosti. Děti si vyráběly své pomůcky, čelenky a amulety. Vyzkoušely si také střelbu z luku, stopování a další dovednosti. Nechyběla ani zkouška chytrosti v kvízovém klání a zkouška odvahy ve stopování samotného Manitou. Vyvrcholením týdenních aktivit bylo hledání zlatého pokladu Apačů.

Celý týden byl prolnutý indiánskými písněmi a dobrou náladou. A protože jsme každé ráno poctivě obětovali Bohům, vyšlo nám i sluníčko.

Všechny zkoušky a týdenní pobyt v přírodě stmelil tlupu dětí i dospělých do fantastické atmosféry. O nadějné indiánské benjamínky se starala rada starších, včetně šamana. Všem obětavcům patří velký dík, dvedly kus poctivé, profesionální a mravenčí práce.

Indiánská výprava byla velmi úspěšná také proto, že jsme měli maximální podporu rodičů a vedení školy.

 Mgr.Ivana Nekudová

Daňkovice