Vaření diet pro žáky ve školním roce 2015/2016

8 června, 2015 5:18 pm

Oznamujeme rodičům, že vedení školy a školní kuchyně ZŠ Krásného se rozhodlo v příštím školním roce pro děti, které mají od ošetřujícího lékaře diagnostikované diety, tyto diety vařit. Půjde o běžně se vyskytující diety (např. bezlepkovou) a některé další.
Pokud má vaše dítě dietu nařízenou lékaři, přihlaste se prosím řediteli školy na e-mail reditel@zskamenacky.cz a uveďte jméno a příjmení dítěte a druh diety. Jde o základní zjišťování, kdo tyto diety bude potřebovat.
Jsme rádi, že náš dodavatel obědů vyšel vstříc rodičům a dětem, ačkoliv legislativa i samotné vaření takové stravy jsou speciální a pracné. Myslím, že ZŠ Krásného za to patří velké poděkování.

Jiří Šebela, ředitel školy