V prvním školním týdnu od 5. do 9. září necvičíme v tělocvičně

31 srpna, 2016 5:30 pm

Očekávaná kolaudace tělocvičny neproběhla, proto v prvním zářijovém týdnu od 5. do 9. září nebudeme cvičit v tělocvičně.

Odpadnou nulté hodiny od 7.00 do 8.45 a odpadnou i odpolední hodiny od 13.40 dále.

Výuka tělesné výchovy bude probíhat za hezkého počasí na okolních venkovních hřištích. Za deštivého počasí budou mít děti náhradní program ve škole. Žádáme rodiče, aby tomu přizpůsobili oblečení a obutí dětí. Rozvrh a podrobné pokyny dostanou děti od svých vyučujících.

Rozvrh rozběhnutý od 5. 9. nechceme měnit.

V průběhu příštího týdne vás budeme informovat o dalším vývoji v situaci okolo tělocvičny.