Upozornění pro rodiče

29 května, 2018 11:58 am

Vážení rodiče,

podle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých jsme rozhodli takto:

V důsledku vysokých teplot, které předpovídá ČHMÚ, a vysokých teplot v budově školy, výuka končí ve středu 30. 5.  a ve čtvrtek 31. 5. 2018 nejpozději v 13.30 hod. Odpolední výuka odpadá.

vedení školy