Ukázkové hodina karate v angličtině

24 listopadu, 2022 12:45 pm

Naši žáci 1. stupně absolvovali ukázkové hodiny karate v angličtině. Přišel si je s nimi zacvičit trenér Jason z USA. Akce byla domluvena díky naší spolupráci s International School of Brno. Žáci si tak vyzkoušeli nejen některé základní prvky karate, ale také se snažili rozumět jeho pokynům v angličtině.

Příští týden proběhnou ještě hodiny pro další třídy a kdyby některé děti tento sport zaujal, budou mít možnost se do kroužku s tímto trenérem přihlásit. Kroužek by probíhal v naší tělocvičně. Nabídka s podrobnostmi bude rodičům zaslána přes systém Bakaláři příští týden.