Stavební prázdniny na MZŠ Kamenačky

16 června, 2015 5:37 pm

O tom, že o letošních prázdninách se naše škola na několika místech stane staveništěm je již rozhodnuto. Návštěvníci se s hotovými novinkami seznámí až v září, kdy už bude většinou vše dokončeno, jen dvůr bude výjimkou.

Na školním dvoře se ale bude kromě stavby hřiště odbývat ještě jedna stavba, oprava části dvorní fasády starší z obou budov. Provoz přírodovědné stanice zůstane zachován, i když příchozí se budou muset pohybovat opatrně, budou procházet pod lešením.

Celková rekonstrukce prostoru šaten na budově Kamenačky 2 čeká jen na to, až školu opustí děti. Opravovat se zde bude takřka vše, protože nový prostor bude třídou 1. C.

Třetí o něco menší stavbou, která je již nachystána, je vrátnice, která bude vestavěna do vstupního prostoru budovy Kamenačky 4, ke hlavnímu vchodu. Bude vytvořeno zázemí pro vrátného, který bude přítomen po dobu pobytu dětí ve škole. Vrátnice bude mít moderní vybavení včetně kamerového systému. Bezpečnost dětí tím bude podstatně posílena.

Mgr. Jiří Šebela, ředitel školy