Stavba hřiště a tělocvičny – obrazová reportáž ze stavby 3.díl

29 července, 2016 11:18 pm

Podívejte se na téměř hotovou tělocvičnu a rozpracované hřiště. V tělocvičně už jsou prováděny závěrečné práce. Sportovní povrch je položen, je nalajnováno, stěny jsou obloženy, nářaďovny hotové. Zádveří včetně nových dveří je také hotovo. Byly opraveny schody ze dvora. V současné době lze odhadnout stavbu tělocvičny hotovou z 95 procent.
Na dvoře pokračuje betonování retenční nádrže, je pokládán a hutněn kamenný podklad pod hřiště. V objektu šaten jsou natahovány vnitřní omítky. Podívejte se na několik fotografií pořízených 25. července. Dobrá zpráva zní, že v tělocvičně se takřka najisto bude cvičit již od začátku školního roku.