Stavba hřiště a tělocvičny – obrazová reportáž ze stavby 2.díl

14 července, 2016 6:16 pm

Stavba hřiště a tělocvičny se posunuje dopředu. V tělocvičně jsou hotové izolace, betony a omítky, je pokládán dřevěný rošt podlahy a část stěn už je obložena. Dolaďujeme lajnování pro různé druhy sportů a stavba musí řešit klasické problémy, kdy, co a jak, např. nyní je mimo jiné nutno dořešit zádveří, schody, vstupy, zateplení nářaďovny, osvětlení atd.

Ze hřiště je odstraňován starý asfaltový povrch a je bagrováno podloží. Bylo zjištěno, že pod částí hřiště je navážka za stavební suti, což zase až tak nevadí, stejně se musí odtěžit. Byla vybagrována retenční nádrž a bylo jí zabetonováno dno.

Stavba šaten za stánkem na ulici Táborská již má strop, zavedeny sítě, vodu a elektrické rozvody a jsou natahovány první vnitřní omítky. Zbývá ji jen připojit na stávající sítě školy, což se ukázalo jako problém, sítě budovy Kamenačky 2 jsou dosti zastaralé. Technické řešení samozřejmě existuje, musíme ale k součinnosti přizvat dodavatele energií a vody.

Z kontrolních dnů vyplývá, že stavba je to opravdu složitá, jak stavebně, tak administrativně. Škola, jako budoucí uživatel jen vznáší připomínky k budoucímu užívání a doufá, že se vše stihne ve stanovených termínech.

Pojďte se podívat za plot a za bránu.