Spolupráce s International School of Brno

25 června, 2020 5:39 pm

Komunikovat poprvé s rodilým mluvčím v cizím jazyku – to je velká výzva pro každého, kdo se někdy snažil naučit se cizí jazyk. Žáci druhého stupně jsou na rodilé mluvčí zvyklí. Každoročně totiž mají možnost absolvovat intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím přímo ve škole v rámci vyučování. Na letošní červen jsme podobnou výuku plánovali i pro žáky 5. tříd. Bohužel nebyla realizována kvůli všem známé situaci a omezení.

Proto jsme nadšeně přivítali možnost ukázkové hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. Brian Tynan je Američan a působí v International School of Brno na ul.Čejkovická. Pro páťáky si připravil jazykové aktivity a hry na školním dvoře. Žáci se nejenom s Brianem seznámili, ale také si formou hry zopakovali tvorbu přítomného času průběhového. Pro mnohé z nich to byla vůbec první příležitost komunikovat s rodilým Američanem. Většina žáků byla i navzdory teplému počasí z hodiny nadšená. Velice se jim líbilo zjištění, že za tři roky se toho v angličtině naučili hodně a ani v komunikaci s americkým učitelem se neztratí. Někteří se zpočátku ostýchali mluvit, v závěru hodiny už ale panovala uvolněná přátelská atmosféra a žáci už neměli strach komunikovat, aby náhodou neřekli něco špatně.

Brianova návštěva na naší škole nebyla náhodná. Kamenačky a International School of Brno navázaly širší spolupráci. V rámci ní se budou žáci v angličtině pravidelně setkávat s anglickými učiteli z této školy, ale také se s nimi setkají i v jiných vyučovacích předmětech, třeba v matematice, dějepise či zeměpise.