Smutné oznámení

7 března, 2021 8:51 pm

S upřímným zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil náš pan školník, pan Jiří Valenta.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.