Sláva, hurá, můžeme cvičit v tělocvičně

13 září, 2016 11:49 pm

V úterý v odpoledních hodinách dorazila do školy zpráva z firmy Bkom a. s., která prováděla na stavbě tělocvičny technický dozor. Byla to zpráva zásadní, dlouho očekávaná a velmi radostná. Pokud shrneme úřední jazyk do jednoho radostného výkřiku, zněl by: „Konečně můžeme v tělocvičně cvičit, je zkolaudovaná“.

Po roce a půl, po mnoha peripetiích, po různých stavebních i úředních „kotrmelcích“ po desítkách hodin úmorných jednání spadl škole obrovský kámen ze srdce. Můžeme cvičit. Zní to takřka neuvěřitelně a mnozí nám předvídali další rok bez tělocvičny. Opak je pravdou.

Bohužel celý loňský devátý ročník do naší tělocvičny nesměl a už novou nezažije, to nás velmi mrzí, jenže nebylo tehdy v silách školy situaci změnit. Budeme si naší nové, opravdu krásné tělocvičny vážit. Je postavena skvěle, povrch je velmi příjemný a děti si ho určitě s radostí užijí.

Zbývá ještě aby přijela objednaná firma a opravila zavírání oken, zbývá ještě přestěhovat skříně na pomůcky a branky na floorbal z tělocvičny Sokola Juliánov, zbývá ještě namontovat pod strop dataprojektor, tělocvičnu ozvučit a zavěsit plátno. Zbývá ještě postavit jednu sádrokartonovou příčku k budoucímu kabinetu v předsálí tělocvičny a několik jiných drobností, ale to hlavní, možnost cvičit ve své tělocvičně již našim malým sportovcům nikdo nevezme.

Cvičit budou určitě ve vhodné sportovní obuvi, která nedělá na podlaze čáry, nikdo nebude zařízení tělocvičny a nářaďovny ničit a budou si jen užívat radosti ze sportu. Protože právě proto byla naše tělocvična opravena a přestavěna.

V pátek ráno v 8:00 začnou cvičení podle rozvrhu prvňáčci z 1.A s paní učitelkou Mgr. Petrou Tichou. Je to náhoda, ale velmi hezká. Prostě první bude 1. A. Následovat budou ostatní třídy podle svého běžného rozvrhu. V týdnu od 19. 9. mohou, pokud budou chtít, začít cvičit všichni, kteří k nám do tělocvičny chodí odpoledne a večer a prostor si pronajímají. Provoz tělocvičny tedy začne naplno 19. 9. 2016, po roce a půl.

Děkujeme firmě, která tělocvičnu dokončila, že ji dokončila tak krásně. Doufáme, že se neprojeví žádné závady a tak hezký prostor pro cvičení bude škole a jejímu okolí sloužit ještě dlouho. V pátek ráno tělocvičnu slavnostně otevře paní místostarostka městské části Brno-Židenice, Mgr. Monika Doležalová. Také jí škola děkuje za účinnou pomoc s mnoha jednáními na různých úrovních. Je pravdou, že bez její pomoci bychom ještě necvičili.

Děkujeme také všem pracovníků Magistrátu města Brna a mnoha dalším, kteří pomáhali naší tělocvičně obléknout nový moderní kabát. Teď jen zbývá pořádně cvičit a když už to nepůjde, tak naopak ještě přidat. Podobně to přece říkával Emil Zátopek.