Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při MZŠ Kamenačky je od prosince 2017 zaevidováno jako spolek u Krajského soudu v Brně.

Účelem sdružení je zabezpečení funkční spolupráce školy s rodiči a ostatní veřejností, personální popř. materiální pomoc při organizování školních i mimoškolních aktivit a finanční podpora školní i mimoškolní činnosti žáků. Abychom tomu mohli dostát, je třeba získat od rodičů žáků finanční prostředky na tuto činnost. V současné době má Sdružení rodičů zřízen transparentní účet vedený u FIO banky. Dovolujeme si Vás tedy tímto požádat o uhrazení členského příspěvku, který činí 100,- Kč na rodinu a je dobrovolný. Pokud uhradíte členský příspěvek, stáváte se automaticky členem Sdružení rodičů se všemi právy a povinnostmi, jak je uvedeno v našich stanovách Je možné věnovat i částku vyšší, za kterou budeme rádi.

Stanovy sdružení rodičů MZŠ Kamenačky

Číslo účtu je 2101506157/2010. Do zprávy pro příjemce pište prosím jméno a třídu svého dítěte (případně jméno rodiny). Na stránkách https://www.fio.cz/banko…/bankovni-ucty/transparentni-ucet je možné si účet vyhledat a přesvědčit se o příchozích i odchozích platbách. Upozorňujeme, že vzhledem k transparentnosti účtu je zde vidět jméno dítěte (rodiny) i třída.

Zápisy z jednání

Třídní důvěrníci ve školním roce 2019/2020:

1.A      – 
1.B      Eva Jelínková
2.A      Silvia Morlani
2.B      Andrea Mikotová
3.A      Markéta Bártová
3.B      Klára Prokešová Heinrichová
4.A      Tomáš Prokůpek
4.B      –
5.A      Sylvie Zavadilová
5.B      Markéta Rajmicová
6.A      Jana Kuncová
6.B      Jana Šťastná
7.A      Jana Hložková
7.B      Sylvie Palasová
8.A       –
9.A       Sylvie Palasová

Svoje podněty zasílejte na e-mailovou adresu: rodicezskamenacky@seznam.cz