Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Jana Kopišťová

Email: jkopistova@mzskamenackyl.cz

Mgr. Vendula Kosmáková

vkosmakova@mzskamenacky.cz

Telefon: 548 426 013, 602 563 616

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

Hlavní náplň práce:

 • vyhledávání a podpora žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči
 • stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • despistáže ve třídách
 • krátkodobá i dlouhodobá práce se žákem, se skupinou žáků, vedení DYSKLUBU
 • Docvičovací skupinky pro 1.třídy

 

DYSKLUB

 • je určen pro žáky 1. stupně s poruchami učení a chování, ale mohou ho navštěvovat i žáci, kteří mají problémy v českém jazyce, matematice i ostatních předmětech
 • je bezplatný
 • během hodiny střídáme různé činnosti – opakování probíraného  učiva, čtení, uvolňovací cviky, procvičování pravo-levé orientace, paměti, sluchové, zrakové analýzy a syntézy, pozornosti, a to formou her, pracovních listů a soutěží.

 

DYSKLUB  2. třída

 • čtvrtek 12:45-13:30

DYSKLUB 3.- 5. třída

 • pátek 13:00-13:45