Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Dagmar Divišová                     ddivisova@mzskamenacky.cz

Mgr. Vendula Kosmáková          vkosmakova@mzskamenacky.cz

Mgr. Pavlína Bajákov                     pbajakova@mzskamenacky.cz

Telefon: 548 426 024

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě   

 

Hlavní náplň práce:

  • vyhledávání a podpora žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči
  • stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy
  • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • despistáže ve třídách
  • krátkodobá i dlouhodobá práce se žákem, se skupinou žáků, vedení DYSKLUBU
  • Docvičovací skupinky pro 1.třídy

 

DYSKLUB

  • je určen pro žáky 1. stupně s poruchami učení a chování, ale mohou ho navštěvovat i žáci, kteří mají problémy v českém jazyce, matematice i ostatních předmětech
  • je bezplatný
  • během hodiny střídáme různé činnosti – opakování probíraného  učiva, čtení, uvolňovací cviky, procvičování pravo-levé orientace, paměti, sluchové, zrakové analýzy a syntézy, pozornosti, a to formou her, pracovních listů a soutěží.