Školní psycholog

Mgr. Lenka Černá

Kde mne najdete: budova Kamenačky 4, 2. patro, dveře č. 32

Telefon: 702 190 441, 548 426 013

E-mail: lcerna@mzskamenacky.cz

Konzultační hodiny pro rodiče (zákonné zástupce): po předchozí domluvě

  • Konzultační hodiny pro žáky a učitele:
    pravidelně:
    pondělí – pátek 9,00 – 10,00 hodin
    po telefonické nebo osobní domluvě a dohodnutí termínu
    pondělí – pátek 9,00 – 16,00 hodin

Školní psycholog se zabývá celou řadou problémů, poskytuje krizovou intervenci, poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pracuje se žáky jednotlivě, nebo ve skupinách (třídní kolektivy). Spolupracuje s učiteli, vedením školy, specializovanými školskými zařízeními, poradenskými, zdravotnickými, sociálními institucemi a organizacemi pro děti a mládež.

Rodiče se na mne mohou obracet,  dojde-li např. k výraznému zhoršení prospěchu, má-li vaše dítě problémy se spolužáky, učiteli, nebo má z něčeho strach, pozorujete-li náhlou změnu v chování dítěte nebo vy sami jste se ocitli v situaci, kdy se ve vašem životě stalo něco, s čím jste nepočítali, možná chcete ve svém životě něco změnit. Občas se totiž mohou objevit situace, kdy si potřebujeme promluvit s někým nezúčastněným.

Žák se ke školnímu psychologovi dostává na žádost učitele, rodiče, nebo na vlastní přání. Je to obvykle v situaci, kdy má potíže s ostatními dětmi, trápí ho vztahy se spolužáky nebo dospělými, má problémy zvládat svoje chování, potřebuje se dozvědět něco sám o sobě nebo potřebuje poradit s výběrem dalšího studia.

Pro individuální systematickou práci dítěte se školním psychologem je třeba písemného souhlasu rodičů (zákonných zástupců).

Doporučujeme domluvit si termín schůzky předem, zaručíte si tímto, že budete mít pro sebe dostatek prostoru.