Metodik prevence

Jako metodik prevence se podílím na řešení problémů třídních kolektivů a jednotlivců především v oblasti společensky nežádoucího chování. Spolupracuji s výchovnou poradkyní, dalšími členy ŠPP a vedením školy. Konkrétní případy řeším i s jednotlivými učiteli a žáky. 

Žáci i rodiče mohou využít dvě Schránky důvěry umístěné ve vestibulu budov 1. a 2stupně, nebo mě kontaktovat telefonicky, e-mailem či osobně.

 

Těším se na případnou spolupráci
Mgr. Jana Stratilíková, metodik prevence

Kontakt na metodika prevence

  • tel.: 548 426 022
  • e-mail: jstratilikova@mzskamenacky.cz
  • konzultace:
    • dle domluvy