Školní metodik prevence

Mgr. Veronika Čermáková

 

Metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy (PPŠ). Zajišťuje preventivní programy pro třídní kolektivy. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů.

Preventivní program školy

 

Schránka důvěry: jedna je umístěna v přízemí budovy 1. stupně, druhá při vstupu do budovy na 2. stupni.