Školní kolo dějepisné olympiády

28 listopadu, 2018 2:27 pm

Dne 21.11.2018 se na naší škole konalo školní kolo dějepisné olympiády. Svoje vědomosti si změřili žáci 8.A a 9.A, kterým je blízká historie. Tematické zaměření letošního ročníku je: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Nejlepších výsledků dosáhli:

  1. Matyáš Finger, 9.A
  2. Jakub Šefc, 9.A
  3. Ema Škarková, 8.A

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!