Školní klub – informace

3 srpna, 2022 10:16 am

Jako v předchozích letech nabízíme pro žáky  žáky 2. stupně MZŠ Brno, Kamenačky školní klub. Školní klub bude otevřen v době volných hodin, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (dle potřeby 4 – 7 vyučovací hodina, kdy mají žáci volnou vyučovací hodinu), od pondělí do pátku.  Školní klub je bezplatný.

Ve školním klubu je žákům pod pedagogickým dohledem nabízena v učebně určené pro školní klub (přízemí budovy Kamenačky 4) možnost spontánní činnosti – četba knih a časopisů, hraní deskových her, relaxace, poslech hudby či komunikace s ostatními žáky, v případě pěkného počasí pak pobyt na školním dvoře. Cílem školního klubu je smysluplné využití volného času žáků, zamezení pohybu a shlukování se žáků na chodbách školy. Klub působí také  jako nástroj prevence výskytu sociálně patologických jevů.

Vzhledem k tomu, že žáci nemohou být v době školního vyučování bez pedagogického dohledu, nemohou se tudíž zdržovat v prostorách ani okolí školy.  V případě, že žák v době volné hodiny opustí budovu školy, přebírá za něj zodpovědnost zákonný zástupce.

Přihlášku obdrží všichni žáci 2. stupně od třídního učitele, v případě zájmu o školní klub ji odevzdejte nejpozději do 7.9.2022 třídní učitelce nebo vedoucí vychovatelce školní družiny a školního klubu. Na základě řádně vyplněné přihlášky obdrží každý žák kartičku, kterou se prokazuje do klubu.

přihlášku najdete ke stažení zde: přihláška klub web 

řád školního klubu 2022/2023 zde: ŘÁD ŠK 2023