Školní družina navštívila lasergame

1 listopadu, 2016 8:51 am

Na plánovaný výlet do centra Lasergame Brno se děti těšily již dlouho dopředu. A měly se opravdu na co těšit. Po příjezdu na místo byly rozděleny do družstev, dostaly základní instrukce k ovládání laserové pistole a po nasazení svítících vest byly vpuštěny do arény.

Při vstupu byly v jejich obličejích čitelné mnohé emoce – radost, nervozita, obavy. Ale po návratu ven z arény zářily dětské tváře pouze čistým nadšením. Ještě před opuštěním centra se děti ptaly po opakování výletu. Všechny děti si odnesly spoustu zážitků.