Scénář prvních dvou dní školního roku – 1. a 2. 9. 2016

30 srpna, 2016 12:27 pm

1. září – čtvrtek
(Ranní družina tento den není.)
7.40 – 7.50
Paní učitelky 1. tříd očekávají prvňáčky a jejich rodiče před vchodem Kamenačky 2 (starší budova). Rodiče prvňáčků, žáci a paní učitelky jdou společně do svých prvních tříd.
8.00 – 8.45Zahájení školního roku ve všech třídách školy (první třídy za přítomnosti rodičů a hostů.).
8.25 – 8.45 – Pro rodiče prvňáčků je schůzka se školní družinou v jídelně školy – doprovodí je paní vychovatelky.
8.50 – 9.15 – Stužkování prvňáčků před hlavním vchodem – Kamenačky 4
za přítomnosti 7. – 9. ročníků, rodičů a hostů.
8.45 – 8.50Uvítání prvňáčků v prostorách školy cestou na stužkování 2. – 6. ročníky.
(Prvňáčci budou procházet cestou na stužkování se svou paní učitelkou po chodbách školy, kde jim ostatní žáci zatleskají a uvítají je.).
(Rodiče půjdou před hlavní vchod, kde mohou přihlížet stužkování a přivítání prvňáčků.)

9.15 – cca 10.15 – Schůzka rodičů prvňáčků s třídními učitelkami (všichni prvňáčci zatím čekají na rodiče ve školní družině.
V 9.15 odcházejí žáci 2. – 9. ročníku domů  (nebo do školní družiny).

11.00 – 12.00 – výdej obědů – školní družina společně, ostatní individuálně.zs_kamenacky_první školní den_třídy

pátek 2. 9.
(Ranní družina zahajuje provoz až 2. 9. od 6.15 hod.)
Děti s třídními učiteli
 pracují ve svých třídách.
Výuka končí pro 1. roč. po 2. vyučovací hodině v 9.40.

Výuka pro 2. – 9. roč. končí po 4. vyučovací hodině.

11.00 – 12.30 výdej obědů – školní družina společně, ostatní individuálně.