Ředitelské volno 20. 9. 2019

2 září, 2019 4:22 pm

Oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů pro základní školu a školní družinu na pátek 20. 9. 2019 volný den, tzv. ředitelské volno.

V provozu nebude ani školní jídelna, žáci mají automaticky odhlášený oběd.

Mgr. Martina Zavřelová
ředitelka školy