První fotografie z Jarmarku

12 prosince, 2019 3:51 pm

V úterý 10. 12. proběhl letošní Vánoční jarmark. Sešli jsme se tak jako loni na našem školním hřišti. Na začátku všechny přivítala a popřála všem klidné Vánoce naše paní ředitelka a pan mistostarosta Ing. Roman Vašina. Následovalo rozsvícení našeho vánočního stromku dětmi ze školního parlamentu. Pak již nic nebránilo tomu, aby začal prodej výrobků našich žáků i věcí z bazárku, jehož výtěžek bude věnován dětskému centru Chovánek v Brně-Bystrci. Součástí jarmarku byl i strom přání, fotokoutek a stánek s občerstvením a vánočním punčem. Příjemnou atmosféru dotvářel náš jukebox v podání žáků 5.B a pouštění lodiček. Všem se líbila vystoupení žáků 1. stupně. Velmi děkujeme firmě SUNINVENT za zapůjčení stanů a osvětlení, které dodaly našemu jarmarku tu pravou atmosféru a Sdružení rodičů za provoz kavárny. 

První fotografie z Jarmarku. Kvalitnější fotografie budou publikovány později.