Projekty z EU přinesly škole nemalé peníze

17 března, 2016 6:30 pm

V závěru kalendářního roku 2015 pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy dokončili práci na projektech OP VK vypsaných MŠMT. Přihlášení a zpracování základní dokumentace proběhlo letních měsících 2015, realizace byla uskutečněna od září do prosince 2015. Projekty byly časově, personálně i administrativně náročné, pro jednoduchost ovšem zmíním jen podstatné údaje.

K 31. 12. 2015 byly dokončeny dva projekty vyhlášené ministerstvem školství. Projekt s číslem 56 – „Čtenářské dílny“ a „Studijní jazykový pobyt v Anglii“ a projekt č. 57 „Děláme rukama“, který byl zaměřen na rozšíření a obohacení výuky ve školních dílnách.

Oba tyto projekty běžely současně a ostatně tak jako všechny projekty, paralelně vedle běžného vyučování. Kolegové, kteří se jich dobrovolně ujali, museli vyvinout hodně úsilí a zpracovávat je mimo své běžné povinnosti.

Za první část projektu 56 chci poděkovat projektové vedoucí Mgr. Pavle Krátké, která musela zpracovat množství problematické korespondence s cestovní kanceláří a potom nést odpovědnost za naše „studenty“ v Londýně. Bez vydatné pomoci
Mgr. Marie Liškové a Mgr. Veroniky Čermákové by ovšem jazykový pobyt žáků nebyl možný. Odpovědnost

za děti nesly společně. Žáci viděli vyučování v anglických školách a zažili Londýn na vlastní kůži. Tato část projektu přinesla škole 220.000,- Kč.

Druhou část projektu 56 vedla jako projektová vedoucí Veronika Čermáková
za pomoci Mgr. Marie Liškové a Mgr. Karly Poláchové zapracovala část, která přinesla škole 417 kusů knih do žákovské knihovny za 100.000,- Kč.

V projektu 57 zpracovala nutnou administrativu projektová vedoucí Monika Wolfová. Návrhy druhů nářadí a možných výrobků zpracoval Jiří Valenta a Ing. Milan Šafář, který navíc prošel povinným školením. Výsledkem je, že škola má nyní k dispozici:
– patnáct moderních kufrů s velkou sadou nářadí,
– 15 kusů největší stavebnice Merkur 8,
– další velké množství nářadí a nástrojů na zpracování dřeva, plastů i kovů
– čtyři aku vrtačky.
To vše k použití pro žáky a výuku. Přínos pro školu činí 150.000,- Kč. Bez společného nasazení a úsilí zmíněných kolegů bychom měli jen staré pilky a opotřebované pilníky.

Kvalitní a bezchybnou práci na administrativě a účtování projektů odvedly Zdena Kopecká a Věra Moudrá.

Obě monitorovací zprávy obou projektů v minulých dnech MŠMT schválilo. Celkový přínos obou projektů škole a obci činí 470.000,- Kč.

20160318_144013 20160318_14381720160318_140037 20151130_110322 20151130_105043 20151130_105026 20151130_10512120160318_135946

20160318_142021 20160318_142013 20160318_142042 20160318_142120