Projekt tělocvičny a školního hřiště ve dvoře je ve finále

16 června, 2015 5:14 pm

Projekt tělocvičny a hřiště

Projekt rekonstrukce školního dvora a tělocvičny je na MZŠ Kamenačky několik let očekávanou událostí. Spíše ovšem než projekt, tak jeho vlastní realizace, samotná stavba. Proběhly veřejné soutěže na zhotovitele a uplynuly všechny potřebné zákonné lhůty.

Rekonstrukce se týká celé tělocvičny, přesněji podlah, opravy zdí, topení a světel.
Radiátory mají být nově zapuštěny do zdí, přistaveny budou dvě nářaďovny, vnitřní a vnější. Stávající praskající zdi budou opraveny. Stavba bude nově odizolována, aby nezavlhala a podlaha se jako v minulosti stále nevlnila.

Také celý dvůr – hřiště – projde rekonstrukcí, přistavěn bude objekt nových šaten a toalet do prostoru u zdi přiléhající k ulici Táborská. Nová bude plotová zídka a na ní nový zvýšený plnové hřiště projektot. Výsledkem bude moderní sportovní povrch z hrubozrnného polyuretanu, kde bude nalinkována hrací plocha pro několik sportů.

V části dvora budou provedeny nové dlažby, část zůstane travnatá pro hry dětí ve školní družině. Mezi lípami vznikne retenční nádrž na zachytávání a přečerpávání dešťové vody za střech školy. Postaveno bude i nové pískoviště, jen průlezky a hrací prvky pro školní družinu budou muset počkat do dalšího roku. Jejich projekt ovšem už vzniká v počítači architekta.

Ve čtvrtek 18. 6. by měla škola uvedené prostory předat vybrané firmě jako staveniště. Držme si všichni palce, aby se od konce září, či některého data v měsíci říjnu, dalo cvičit. Vedení školy si odbude dovolenou poněkud stavební, ale Kamenačky si prostě nová sportoviště zaslouží.

Výkres projektu – celkový záměr – zveřejňujeme s laskavým svolením autora projektu, Ing. Rozehnala.

Mgr. Jiří Šebela, ředitel školy