Přípravné edukativně stimulační skupinky

6 ledna, 2017 6:26 am

Jako každý rok nabízí MZŠ Přípravné edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti 2017.

V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku.

Do jedné skupinky bude zařazeno přibližně 6 – 8 dětí. Dítě je nenásilnou formou  seznámeno s prostředím budoucí ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.
Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný.

Kde :  MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno Židenice

S kým : S pedagogy MZŠ Kamenačky, kteří mají akreditaci MŠMT na odborné vedení

Kdy: od 1. února 2017 každou středu

Informativní schůzka se koná ve středu 25. ledna 2017 v 16 hod. v MZŠ Kamenačky. Vchod hlavním vstupem do staré budovy, 15 minut před začátkem, třída 2.A.

Cena: 650,- Kč, v ceně jsou výukové materiály a pomůcky. Platba proběhne při informativní schůzce 25.1.2017.

Kontakt: Mgr. Ivana Nekudová, tel. 777 055 687,  iva.nekudova@seznam.cz                     MZŠ Kamenačky        tel. 548 426 012

Přihlášku doručte na sekretariát Masarykovy základní školy Kamenačky 3591/4 nejpozději do  25.1.2017.

Přehled lekcí :  přehled lekcí

Přihláška ke stažení:  přihláška skupinky

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.