Přípravné edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti

20 ledna, 2022 11:27 am

V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku.

Do jedné skupinky bude zařazeno přibližně 8 – 10 dětí. Dítě je nenásilnou formou  seznámeno s prostředím budoucí ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný.

Kde :  MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno Židenice
S kým : S pedagogy MZŠ Kamenačky, kteří mají akreditaci MŠMT na odborné vedení
Kdy : Od 2. března 2022  každou středu od 14.45 -15.45 hod, v případě většího zájmu také od 16.00 do 17.00 hodin.

Informativní schůzka se koná v pondělí 7. února 2022 v 16 hod. v MZŠ Kamenačky. Vchod hlavním vchodem,  10 minut před začátkem, třída 2.B.

Cena : 1600 Kč, v ceně jsou výukové materiály a pomůcky. Platba proběhne při informativní schůzce.

Kontakt : Mgr. Dagmar Divišová,  tel. 604 964 090,  ddivisova@mzskamenacky.cz
MZŠ Kamenačky tel. 548 426 012

Přihlášku doručte na sekretariát Masarykovy základní školy Kamenačky 3591/4 nejpozději do 4. 2. 2022.

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

Přihláška ke stažení : Přihláška skupinky 2022

Více informaci : Edukativně stimulační skupiny 2022 MZŠ Kamenačky