Příprava k jazykovým zkouškám na Kamenačkách

3 září, 2019 12:42 pm

Cambridge English jsou nejrozšířenější jazykové certifikáty na světě. Jsou oficiálním potvrzením dosažené úrovně angličtiny – tento doklad lze předložit během přijímacího řízení na stáž nebo do práce v ČR i zahraničí.

Varianta zkoušek pro školy je speciálně navržena pro děti a mládež ve školním věku. Obsah zkoušek odpovídá zálibám a činnostem, kterým se děti v daném věku věnují. Zkoušky jsou populární a motivují k dalšímu učení. Pro starší žáky jsou určeny zkoušky A2 Key for Schools a B1 Preliminary for Schools.

Žáci, kteří se připravují k jazykovým zkouškám Cambridge English, se učí používat angličtinu v reálných situacích a v ústní zkoušce se ověřuje schopnost interakce s partnerem. Zkoušky Cambridge English vždy testují všechny čtyři základní komunikativní dovednosti: poslech s porozuměním, čtení, mluvení a psaní. To umožňuje komplexní rozvoj a osvojení si jazyka. 

Naše škola se stala partnerem British Council Brno, která pořádá zkoušky Cambridge English. Ve speciálním kroužku bude připravovat žáky ke zkouškám úrovně A2 a B1.

Cílem kroužku bude připravit žáky během celého roku tak, aby byly schopni složit vybranou zkoušku v červnu 2020.

Mgr. Jana Stratilková