Přihlašování na družinové akce – informace

3 srpna, 2022 9:33 am

Naše školní družina připravuje v průběhu celého školního roku různé akce a výlety dle příležitostí a nabídky města Brna. A jaký je systém přihlašování dětí na tyto akce školní družiny?

Nabídka akcí školní družiny bude vždy vyvěšena na webových stránkách školy (v sekci připravované akce školní družiny) a dále pak ve vestibulu školní družiny – skleněné dveře u družiny. V případě Vašeho zájmu o nabízenou akci můžete přihlásit své dítě po řádném vyplnění přihlášky (najdete níže i  na webových stránkách školy u každé akce) u vedoucí školní družiny, kde rovněž uhradíte (ihned společně s přihláškou) částku za akci. Akce se zúčastní děti, které budou nejdříve přihlášeni a budou mít řádně zaplacený poplatek za akci. Počet míst je vždy omezen. Nerespektujeme přihlašování po telefonu, mailem apod. 

přihláška na akci školní družiny zde: přihláška na akci