Druháci si užívají podzimu

7 října, 2021 8:42 pm

Během měsíce září a začátku října si děti druhého ročníku užily plno atraktivních činností ve třídě i mimo ni, byly na dopravní výchově, v divadle Radost a na programu na Jezírku v Soběšicích se zaměřením na ekologii.
Ze všech akcí jsou plní zážitků a těší se na další.

Mgr. Dagmar Divišová a Mgr. Jana Kopišťová