Platba obědů na září 2024

1 července, 2024 9:36 am

Pokud vaše dítě již naši školní jídelnu navštěvovalo, PLATBY za obědy PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ.

Hotově se platí jen obědy na září pro žáky 1. třídy a nově nastupující žáky. 

Koupit čip a zaplatit obědy na září si můžete u paní Pacnerové ve dnech:

středa             21. 8. 2024 od 10 do 12 hodin

čtvrtek            22. 8. 2024 od 10 do 12 hodin

pátek              23. 8. 2024 od 10 do 12 hodin

pondělí           26. 8. 2024 od 10 do 12 hodin

úterý               27. 8. 2024 od 10 do 12 hodin

středa             28. 8. 2024 od 13 do 17 hodin

čtvrtek            29. 8. 2024 od 13 do 15 hodin

pátek              30. 8. 2024 od 8 do 12 hodin

pondělí          2. 9. 2024 od 12 do 14 hodin

S dotazy se obracejte na p. Pacnerovou, t. č. 548 426 018.