Pasování prvňáčků na čtenáře

5 června, 2015 1:20 pm

Naše škola má velmi šikovné prvňáčky. Celých 9 měsíců pilně střádali písmenko po písmenku, až se naučili celou abecedu. A dnes už je žádné z nich nezaskočí…

Ve středu 27.5. tedy nastal čas navštívit Knihovnu Jiřího Mahena na Staré osadě, kde jim příjemné paní knihovnice vysvětlily, jak to v knihovně chodí, a připravily jim malou soutěž.

Poté děti musely slíbit pohádkové princezně, že se ke knihám budou chovat vždy ohleduplně, a ta je slavnostně pasovala do stavu čtenářského. Na památku si všichni odnesli klíček, který jim odemkne každou knížku.