Osvětim – projekt Osvobození

29 května, 2015 9:05 am

Projekt „Osvobození“ jsme se pro žáky naší školy rozhodli uspořádat u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války.

V rámci projektu jsme se v pondělí 25. května vydali s žáky osmé a deváté třídy do polské Osvětimi – do muzeí Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau.  Hrůzná atmosféra největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora se dotkla nás všech – legrace, vtipy i úsměv nás na dobu prohlídky opustily a i po cestě domů jsme měli plnou hlavu myšlenek, které se vracely k jednomu z nejděsivějších míst lidských dějin.

V úterý 26. května se žáci obou tříd vrátili zpět do školních lavic. Nečekal je ale klasický vyučovací den, nýbrž projektová výuka. Žáci obou tříd pracovali ve skupinách na přidělených tématech ze dvou oblastí. Osmá třída zpracovávala „Osudové okamžiky druhé světové války“, deváťáci „Střípky z druhé světové války“. Jednotlivá témata se byla zaměřena na konkrétnější příběhy či události války (např. Lebensborn, Sir Nicholas Winton, Brněnský pochod smrti a další). Postery se zpracovanými tématy prezentovali žáci hned ve středu 27. května v rámci výuky dějepisu. Další žákovské práce jako výtvarné zpracování „Osvětimi“, slohové práce k danému tématu, ale i postery budou vystaveny během měsíce června v prostorách školy a fotografie se objeví i na webových stránkách školy.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se na projektu „Osvobození“ podíleli a pomáhali nám s jeho realizací. V neposlední řadě žákům, kteří nás mile překvapili svým citlivým přístupem a vhodným vyspělým chováním na pietních místech v Osvětimi.

Mgr. Tereza Langová a Mgr. Marie Lišková