Oslavili jsme Den matek

11 května, 2022 8:12 pm

Pátý květen v Dělnickém domě patřil všem maminkám, a nejen jim. Dlouho trénovaná představení napříč ročníky konečně mohla být představena publiku.

Celým programem skvěle provázeli Marek Ouředník a Jakub Šrejma ze 7.B. Jednotlivá vystoupení nabídla zajímavý mix nejen tance, zpěvu, divadla, ale i jógy nebo hry na hudební nástroj.

Stoupnout si na velké pódium, zažít trému, sklidit potlesk a pochvalu od svých nejbližších, to vše mohli naši žáci po delší době opět zažít a pro některé to byla dokonce premiéra. Žáci z vyšších ročníků se podíleli na organizaci. I když někteří na pódiu vidět nebyli, odvedli skvělou práci v zákulisí.

Velký dík patří všem učitelům, vystupujícím žákům a v neposlední řadě také paním učitelkám Evě Zavadilové a Dagmar Divišové, které celou akci organizovaly.

Doufáme, že se Vám Den matek líbil a odcházeli jste s dobrou náladou. Budeme se těšit zase někdy příště.

                                                                                                               Mgr. Veronika Čermáková