Organizace vzdělávání od 5. 10. 2020

2 října, 2020 4:30 pm

Vážení rodiče
na základě Usnesení vlády České republiky a Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje platného od 5. 10. 2020 Vám sděluji organizační změny ve výuce na naší škole.

Hudební výchova – „součástí vzdělávání není zpěv“, tzn. v hodinách HV a v ostatních předmětech nezpíváme.

Tělesná výchova

  • na 1. stupni – výuka beze změny
  • na 2. stupni – „součástí vzdělávání není sportovní činnost uvnitř i venku“

Z tohoto důvodu od 5. do 16. 10. budou odvolány všechny okrajové hodiny TV a volitelných SH. Hodiny uvnitř vyučovacích bloků budou mít jinou vzdělávací náplň. Pokud by byla opatření prodloužena, byl by pro hodiny TV stanoven náhradní program.

Informace o odvolaných hodinách v jednotlivých třídách bude upřesněna v  systému Bakaláři.

Kroužky organizované školou budou nadále probíhat při dodržování hygienických požadavků.  

Žáci, kteří navštěvují ve středu Pohybové hry pod vedením Lenky Procházkové, budou rozděleni do dvou skupin. Bližší informaci obdržíte v pondělí.

Kroužky organizované jinými subjekty v budově školy jsou možné, pokud provozovatelé splní vydaná hygienická opatření. Pro bližší informace se obraťte na provozovatele kroužku.

Martina Zavřelová