Organizace výuky od 17. 5. 2021

17 května, 2021 2:28 pm

Od 17. 5. nastupují do školy všichni žáci 1. stupně, rotační výuka je ukončena.

Druhý stupeň v rotační výuce ještě pokračuje, do školy přijde 7.A, 7.B a 8.A. Ostatní třídy 2. stupně mají distanční výuku podle rozvrhu online hodin.

Školní družina

 ŠD se vrací k běžné organizaci bez omezení.  Ranní družina bude od 6.15 hodin, odpolední do 17. hodin.

Kroužky

Protože končí povinnost držet děti v oddělených skupinách, budou od příštího týdne fungovat  kroužky organizované školní družinou. Sportovní kroužky budou probíhat na školním hřišti (v případě špatného počasí se zatím nesmí uskutečnit v tělocvičně). Na konci roku bude provedeno vyúčtování kroužků, nevyužité peníze vám budou vráceny.

 U kroužků organizovaných jinými subjekty se obraťte na organizátora kroužku, zda bude kroužek obnoven.

Školní jídelna

Ve školní jídelně se budou moci stravovat žáci absolvující presenční výuku.

  • Všem žákům 1. stupně budou obědy na týdny presenční výuky přihlášeny. Pokud nemáte o obědy zájem, odhlaste si je v aplikaci strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018.
  • Žáci druhého stupně si musí obědy přihlásit sami v aplikaci strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018.
  • Přihlášky a odhlášky na pondělí 17. 5. je nutné provést nejpozději ve čtvrtek 13. 5. do 12 hodin

Žáci vzdělávající se distančním způsobem si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče a to v době od 11.00  do 11.30 hodin a od 13.35 do 13.50 hodin.

Roušky

Žáci mají povinnost ve vnitřních prostorách celé školy nosit roušky a to i v průběhu výuky, proto prosím vybavte děti dostatečným počtem roušek a zajistěte jejich každodenní výměnu.